GYSS vimpel
Gaff Yacht Society's Stiftelse
GYS STIFTELSE GYSS STIPENDIUM GYSS STIPENDIATER GYSS PUBLIKATIONER GYSS KONTAKT
GYSS PUBLIKATIONER

MINA OCH ANDRAS DRÖMBÅTAR

SEGELSPORT I BRYTNINGSTID

SVENSK SJÖSPORTBIBLIOGRAFI

Svensk Sjösportbibliografi 1833–1970
Svensk Sjösportbibliografi 1833 – 1970

GYSS Publikationer

Svensk sjösportbibliografi 1833-1970

Vill du spåra din båts historia?
Undersöka vad din båtklubb ägnat sig åt under årens lopp?

Nu har den ultimata guiden till de publikationer som kan ge svar på dessa och andra frågor om svensk båtsport.

Svensk sjösportbibliografi omfattar tiden 1833 till 1970 och listar allt tryck utgivet av svenska segel- och motorbåtsklubbar samt klubbar inom rodd, kanotsegling, issegling och paddling – kort sagt all idrott som bedrivs på vattnet, både i flytande och fast form. Boken, på 346 sidor, är det i särklass mest heltäckande som har skrivits om vår svenska sjösportslitteratur.

Ulf Lycke, som har gjort majoriteten av efterforskningarna, har spenderat mer än 10 år på att sammanställa materialet.

Priset för boken är 500 kronor och portot 120 kr. Sätt in pengarna på GYS Stiftelses PG 791768-5

ISBN: 978-91-639-9410-4

Search Magazine om Svensk Sjösportbibliografi och författaren Ulf Lycke.

Svensk sjösportbibliografi är det första försöket att förteckna den litteratur som har utgivits i Sverige sedan 1833 och som enbart behandlar sjösport. Det har tidigare utgivits bibliografier som behandlat nautisk litteratur men där har sjösporten endast utgjort en mindre del. Dessa bibliografier har haft sitt huvudfokus på den kommersiella sjöfarten, skeppsvarven och fisket.

Det som skiljer detta arbete från tidigare bibliografier är inte enbart att det endast behandlar sjösport utan att strävan har varit att ta med alla typer av tryckt material med några få undantag.

Den typ av tryck som tagits med är dels av föreningar utgivna publikationer dels kommersiella tryck. De föreningsutgivna trycken är årsböcker, tidningar, stadgar, matriklar, jubileumsskrifter, tävlingsinbjudningar och tävlingsprogram. Sedan finns det en rubrik övrigt för diverse. Här kan man finna allt från sjökort till långfärdsbeskrivningar och sångtexter. En andra del tar upp texter som är kommersiellt utgivna. Denna avdelning har delats i två huvudavdelningar, en om periodiskt material, tidningar och årsböcker och en om övrig sjösportlitteratur.

Det som här räknats till sjösport är fritidsaktiviteter som segling på vatten och is och motorbåtssport såväl racertävlingar som långfärder. Även litteratur om kanotsport och rodd hör hit.

Den tidsmässiga avgränsning som valts är från 1833 då det första trycket utkom, Svenska Segel Sällskapet första tryckta stadga. Den hitre gränsen är satt till 1970 då det moderna båtlivet kan sägas ha slagit igenom. Det är samma tid som plastbåtarna började bli vanliga och stora marinor började växa fram. Båtlivet fick en delvis annan framtoning under 1970-talet. Ett undantag har gjorts när det gäller jubileumsskrifter och historik, där har skrifter tagits med fram till och med 2019.

© 2023 Gaff Yacht Society's Stiftelse