GYSS vimpel
Gaff Yacht Society's Stiftelse
GYS STIFTELSE GYSS STIPENDIUM GYSS STIPENDIATER GYSS PUBLIKATIONER GYSS KONTAKT
GYS STIFTELSE

OM GYSS
STYRELSE
KONTAKT
LÄNKAR

GAFF YACHT SOCIETY
GYS

Facebook FACEBOOK

Gaff Yacht Society`s Stiftelse - GYSS

GYS Stiftelse är en fristående stiftelse med uppgift att främja bevarandet av äldre segeljakter.

GYS Stiftelse bildades i slutet av 1980-talet med syfte att genom utdelande av stipendium stödja bevarandet av äldre, kulturhistoriskt eller på annat sätt intressanta segeljakter av trä eller annat byggnadsmaterial samt äldre segel och riggtyper. Därigenom ska GYS Stiftelse genom sin verksamhet söka motverka likriktningen inom segelsporten.

GYS Stiftelses stipendium utdelas i första hand som erkänsla och uppmuntran till ägare av äldre segeljakt, som underhålls, rustas, förbättras eller på ett annat sätt som är berömvärt, intressant eller eljest särskilt förtjänstfullt.

© 2023 Gaff Yacht Society's Stiftelse